Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No:2B İç Kapı No: 376 Ataşehir/İstanbul

Servis - Api

By Mühendis Servis - Api

Web servisler, farklı platformların arasındaki iletişimi standardize edilmiş bir takım protokellere ve veri formatlarına göre yapabilmeyi sağlayan yazılımlardır.

API (Application Programming Interface) Türkçe karşılığı uygulama geliştirme arayüzü anlamına gelen ve sahip olduğumuz servis veya verileri dış dünyaya açıp başka uygulamaların, platformların kullanımına sunmak için belli kurallar çerçevesinde tanımlamalar yaptığımız arayüz dür.

Windows servisleri ise işletim sisteminde arka planda çalışan, herhangibir arayüze sahip olmayan, kaynakların izlenmesi, sistem loglarının tutulması veya farklı bunun gibi geri plan işlemlerinin takip edilmesinde kullanılan, sisteme kayıt edilmiş, çalıştırılabilir nesnelerdir.

By Mühendis - Servis API
Servis API

Verilerinizi web sayfanız dışında diğer cihazlara göndermek istediğinizde devreye Web Servis kavramı girer. Web Service ile platform bağımsız tüm cihazlara veri aktarımı gerçekleştirilir.

By Mühendis istediğiniz verileri almak veya göndermek için size özel web servisler, API'ler yazarak bunların dış dünyaya açılmasına yardımcı olur.

Web Servis Çeşitleri?

By Mühendis - Web Servis Çeşitleri


Temelde 2 çeşit Web Servis vardır. Rest mimarisi yani Restful ve SOAP Web Servisleri. İkisi arasında ki en büyük fark Rstful ile xml, json, metin, html gibi istediğiniz türde çıktılar alıp gönderebilirken, SOAP Web Servis kavramında sadece xml veriler ile işlem yapabilirsiniz. SOAP da xml işlem yapabilmek için metodu getStudentName kullanılarak çağırılması gerekir. Restful'da ise bu metotlar URl ile yani 'http://domain/ornek/iller' şeklinde çağırılabilir. Sadece istenilen bir kayıtta işlem yapılması istenildiğinde 'http://domain/ornek/iller/{ilkodu}' gibi süslü parantez içersinde dinamik yapı kullanılabilir.