Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No:2B İç Kapı No: 376 Ataşehir/İstanbul

Proje Destek

By Mühendis Proje Destek

Projeleriniz çok farklı özelliklerde olabilir. Proje tasarımı ve planlanması, var olan bir projenizdeki eksik veya hataların tespit edilmesi ve giderilmesi, projenize ait dokümanların oluşturulması ve bunun gibi projeniz ile alakalı bütün işlemler için By Mühendis'ten destek alabilirsiniz.

By Mühendis - Icon
Proje Destek

Proje planlamak genel olarak yüksek mühendislik gerektiren ve belirli aşamalardan geçmesi gereken bir süreçtir.

By Mühendis projeleriniz için Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde bulunan bütün adımlara uygun planlamalar yapar. Var olan projelerinizi analiz eder ve hatalı yada eksik gördüğünüz kısımlarda düzenlemeler yapar.

Proje Nedir? Nasıl Planlanır?

By Mühendis - Proje Destek


Proje Nedir?
Proje; Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.


Proje Nasıl Planlanır?
Projelerin hazırlanmasında Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) metodolojisi esas alınır. Bu metodoloji, Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir. Genel proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve projenin tamamlanması arasında geçen süreç proje döngüsü olarak adlandırılır. Proje döngüsünde genel prensip her aşamanın kendinden sonra gelen aşama için temel oluşturmasıdır. Proje döngüsünün bileşenleri aşağıdaki şekil kapsamında detaylandırılmaktadır.

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management)

Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konması ve tasarlanması

Proje Fikrinin Analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlanması, proje kapsamının belirlenmesi, planlanması ve faaliyet planı ile bütçesinin hazırlanması

Ön Değerlendirme: Hazırlanan projenin tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi ve fon sağlayacak kuruluşa yönelik proje önerisinin yazılması

Finansman: Finansman sağlayacak kurum/kuruluşlar tarafından projenin değerlendirilmesi ve finansmanının sağlanması

Uygulama: Proje teklifinde öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi

İzleme ve Değerlendirme: Projenin uygulanması sırasında ve proje bitiminde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

Başarılı bir proje, tüm faktörleri göz önüne alarak ihtiyacı analiz etmeyi, ortaya çıkan çözüm önerileri içinde en iyi alternatifi seçmeyi ve iyi bir planlamayı gerektirir. Proje tasarlama sürecinde yararlanılan mantıksal çerçeve yaklaşımı bu süreci 2 temel alt süreç kapsamında ele almaktadır. Söz konusu aşamalar analiz aşaması ve planlama aşamasıdır.

Analiz aşaması: Mevcut durumun detaylı analizi ve yapılan analiz sonucunda hedef ve bu hedefe ulaşılması amacıyla izlenecek yolun belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Planlama aşaması: Belirlenen hedef ve strateji doğrultusunda proje teklifinin detayları oluşturulmaktadır.